RSS

Monthly Archives: July 2011

தகவல் தொழில் நுட்பத்துறையில் இருக்கும் அன்பு நண்பர்களே


Computer – கணினி / கணிப்பொறி
Key board – விசைப்பலகை
Software – மென்பொருள்
Application Software – பொதுபயன்பாட்டு மென்பொருள்
Hardware – வன்பொருள்
Screen – திரை
Laptop – மடிக்கணினி
Central Processing Unit – மையச் செயலகம்
Compact Disk – இறுவட்டு/குறுவட்டு
Memory – நினைவகம்
RAM – தற்காலிக‌ நினைவகம்
Control Unit – கட்டுப்பாட்டகம்
registers – பதிவகம்
microprocessor – நுண்செயலகம்
Operating System – இயக்கு தளம்
Digital – எண்ணிமம்
Pointer – சுட்டி
Mouse – சொடுக்குபொறி
Binary Numbers(0,1) – இரும எண்கள் / துவித‌ எண்கள்
Internet – இணையம்/ இணையத்தளம்
Networking – வலைப்பின்னல் / வலையமைப்பு
Browser – உலாவி
Printer – அச்சுப்பொறி
Server – வழங்கி
Internet Server – இணைய வழங்கி
IC(Integrated Circuit) – ஒருங்கிணைச் சுற்று
Data – தரவுகள் / Datum – தரவு
Command – கட்டளை
Button – பொத்தான்
Input – உள்ளிடு
Battery/Cell – மின்கலம்
Digital Versatile Disk(DVD) -பல் திறன் வட்டு
Port – பொருத்துவாய்
Liquid Crystal Display (LCD)- திரவப்படிக திரையகம்
Super computer – மீத்திறன் கணினி
File – கோப்பு
Output – வெளியீடு
e-mail – மின்னஞ்சல்
Download – பதிவிறக்கம்
Multi-media – பல்லூடகம்
Compiler/ interpreters – நிரல்மொழிமாற்றி
High Level Language – மேல்நிலை நிரல்மொழி
Low Level Language – கீழ்நிலை நிரல்மொழி
Source Language/ Source Code – மூல மொழி
Machine Language – பொறி மொழி
Executable Program – நிறைவேற்றத்தகு நிரல்
Execute – நிறைவேற்று
Source Code Optimizer – மூல மொழி ஊகவுறுத்தி
Code Generator – குறிமுறை இயற்றி/நிரல் இயற்றி
Target Code Optimizer – பெயர்ப்பு மொழி ஊகவுறுத்தி
Tool Bar – கருவிப்பட்டை
IT(Information Technology) – தகவல் தொழில்நுட்பம்
Interface- இடைமுகம்/இடைமுகப்பு
table -அட்டவணை
List – பட்டியல்
object oriented language – பொருள்நோக்கு நிரல்மொழி
Data Base – தரவுத்தளம்
Free/Open – கட்டற்ற
Function – செயற்கூறு
modem- இணக்கி
chip – சில்லு
word processor – சொல் செயலி
spread sheet – விரி தாள்
Global positioning System (GPS)- உலக இருப்பிட முறைமை
Scroll bar – உருள் பட்டை
Interface – இடை முகம்
Synchronise – ஒத்தியக்கம்

Advertisements
 
2 Comments

Posted by on July 20, 2011 in Uncategorized

 

பனித்துளி

கூரான நெற்றி
கீற்றில்
ஒரு
துளி பொட்டு.
புல்லின் மீது
பனித்துளி!

 
Leave a comment

Posted by on July 13, 2011 in Uncategorized

 

இன்றைய சிந்தனை

நம்முடைய உறுதியான அபிப்பிராயத்தைப் பிறர் வாயால் கேட்க எவ்வளவு மகிழ்ச்சி.

 
Leave a comment

Posted by on July 11, 2011 in சிந்தனை

 

இன்றைய சிந்தனை

நாம் சிலரை வெறுப்பதற்குக் காரணம் அவர்களைச் சரியாக புரிந்து கொள்ளாததுதான். அவர்களைச் சரியாகப் புரிந்து கொள்ளாததற்குக் காரணம் நாம் அவர்களை வெறுப்பதுதான்.

 
Leave a comment

Posted by on July 10, 2011 in சிந்தனை

 

பயணம்


ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள்
என்றும் ஒதுங்கார்.
விரட்டப்பட்ட சமுதாயம்
அரசியலிளிருந்து விலகுவதில்லை.
கண்கள் கண்ணீர் சொரிந்தாலும்
என்றும் சுதந்திரதாகம் அதனுள்.
ஆதரவில்லாத விலகிய கைகள்
திடமாக ஒன்று கூடும்.
துவண்டிருக்கும் தோள்கள்
சுதந்திர தினவெடுக்கும்.
உடலளவில் சோர்ந்திருந்தாலும்
மனதளவில் திடமாக.
முள்வேலி கம்பிகளை
மலர் மாலையாக மாற்ற
என்றும் நாங்கள்
சுதந்திரத்தை நோக்கியே….

 
2 Comments

Posted by on July 9, 2011 in Uncategorized

 

புரட்சி


இன்றைய கேள்வி
நாளை பதிலாகும்
பொழுது,
அது நிச்சயம்
வரலாற்று பதிவாக
தான்
இருக்கும்…..

 
Leave a comment

Posted by on July 9, 2011 in Uncategorized

 

தமிழ் தேசம்: யார் குற்றவாளிகள்-வைகோ வெளியிட்ட போர்குற்றங்கள் அட…

தமிழ் தேசம்: யார் குற்றவாளிகள்-வைகோ வெளியிட்ட போர்குற்றங்கள் அட…: “Watch live streaming video from tamil24news at livestream.com”

 
Leave a comment

Posted by on July 9, 2011 in Uncategorized